Tầm nhìn của An Thịnh:

"Tại An Thịnh, tầm nhìn của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp phụ gia thức ăn và bền vững cho ngành chăn nuôi gia súc và thủy sản. Bằng cách kết hợp nghiên cứu tiên tiến, công nghệ hiện đại và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng, chúng tôi hướng đến việc cách mạng hóa cách tối ưu hóa sức khỏe, năng suất và lợi nhuận tổng thể cho nhà máy chế biến thức ăn, trang trại gia cầm và trang trại lợn."

Các khía cạnh chính của tầm nhìn của An Thịnh:

Giải pháp chất lượng cao: An Thịnh cam kết cung cấp các phụ gia thức ăn chất lượng cao, được kiểm tra và chứng minh tác dụng tăng cường hiệu suất, sức khỏe và hệ miễn dịch của động vật chăn nuôi và thủy sản. Chúng tôi ưu tiên sự an toàn, hiệu quả và kết quả đáng tin cậy trong tất cả các sản phẩm của mình.

Đổi mới bền vững: An Thịnh tin tưởng trong việc cân bằng tiến bộ với sự quản lý môi trường. Chúng tôi nỗ lực phát triển các phụ gia thức ăn bền vững, giảm thiểu tác động môi trường và đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài cho cả ngành nông nghiệp và hành tinh.

Tiếp cận tập trung vào khách hàng: Tại An Thịnh, chúng tôi lắng nghe khách hàng và hiểu sâu sắc những thách thức đặc thù của họ. Bằng cách phù hợp sản phẩm của chúng tôi với nhu cầu cụ thể của các nhà máy chế biến thức ăn, trang trại gia cầm và trang trại lợn, chúng tôi trở thành đối tác đáng tin cậy trong sự thành công của họ.

Đối tác hợp tác: Chúng tôi thúc đẩy việc hợp tác với các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các bên liên quan trong ngành để thúc đẩy sự cải tiến liên tục trong các sản phẩm

Gọi ngay
liên hệ Liên hệ