Tại An Thịnh, chúng tôi có một sứ mệnh rõ ràng - truyền động lực cho những người nông dân và nhà máy chế biến thức ăn với những giải pháp sáng tạo và bền vững, nâng cao sức khỏe, năng suất và tổng thể của động vật chăn nuôi và thủy sản. Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ xuất sắc, được tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng, đảm bảo sự thành công của họ và đóng góp vào sự phát triển của ngành nông nghiệp.

Chúng tôi tin tưởng thực hiện kinh doanh một cách có trách nhiệm, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và xây dựng niềm tin giữa các bên liên quan. Nhân viên của chúng tôi là trọng tâm của sự thành công, và chúng tôi ưu tiên đến sự phát triển, sự tăng trưởng và sự phát triển của họ trong một môi trường làm việc hỗ trợ và bao gồm.

 

Với tập trung mạnh mẽ vào việc cải tiến liên tục, chúng tôi chấp nhận sự tiến bộ công nghệ để cung cấp các giải pháp tiên tiến giải quyết những thách thức đang thay đổi của khách hàng trong lĩnh vực chế biến thức ăn, chăn nuôi gia cầm và chăn nuôi lợn.

Mặc dù lợi nhuận quan trọng đối với sự bền vững của chúng tôi, chúng tôi cũng cam kết đồng thời cống hiến cho việc bảo vệ môi trường và tác động xã hội. Chúng tôi cố gắng tạo sự cân bằng giữa sự phát triển kinh tế và các biện pháp bền vững, đảm bảo một hành tinh khỏe mạnh cho thế hệ tương lai.

An Thịnh hướng đến việc trở thành đối tác đáng tin cậy, tạo ra sự khác biệt tích cực trong ngành nông nghiệp, thúc đẩy phúc lợi động vật và hỗ trợ kế sinh nhai cho nông dân trên toàn thế giới. Cùng nhau, chúng tôi hình dung một tương lai bền vững nơi năng suất, lợi nhuận và trách nhiệm xã hội cùng đi đôi nhau.

Gọi ngay
liên hệ Liên hệ